Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 750192 Thứ sáu, 26 Tháng Hai 2021 22:46
windows7 230460 Thứ sáu, 26 Tháng Hai 2021 22:09
linux3 130899 Thứ sáu, 26 Tháng Hai 2021 22:46
windowsnt 79591 Thứ sáu, 26 Tháng Hai 2021 22:45
macosx 54268 Thứ sáu, 26 Tháng Hai 2021 22:33
windowsxp2 52048 Thứ sáu, 26 Tháng Hai 2021 08:38
linux2 35503 Thứ sáu, 26 Tháng Hai 2021 17:17
windowsnt2 32268 Thứ sáu, 26 Tháng Hai 2021 21:09
windowsvista 7607 Thứ sáu, 26 Tháng Hai 2021 14:21
windows2003 3000 Thứ sáu, 19 Tháng Hai 2021 03:48
windows2k 1564 Thứ ba, 09 Tháng Hai 2021 05:06
windows 1014 Thứ ba, 23 Tháng Hai 2021 19:20
windows95 358 Thứ hai, 22 Tháng Hai 2021 07:51
windowsxp 285 Thứ ba, 02 Tháng Hai 2021 21:31
windows98 122 Thứ hai, 08 Tháng Hai 2021 11:13
windowsme 94 Thứ bảy, 13 Tháng Hai 2021 19:48
mac 87 Thứ năm, 02 Tháng M. một 2017 02:46
windowsce 44 Thứ tư, 08 Tháng Một 2020 02:58
freebsd 21 Thứ ba, 02 Tháng Hai 2021 21:31
openbsd 21 Thứ ba, 02 Tháng Hai 2021 21:31
windowsme2 19 Thứ tư, 07 Tháng Mười 2020 18:01
netbsd2 8 Chủ nhật, 21 Tháng Hai 2021 20:48
netbsd 3 Chủ nhật, 14 Tháng Hai 2021 07:15
macppc 2 Chủ nhật, 22 Tháng Bảy 2018 20:08
freebsd2 2 Chủ nhật, 21 Tháng Hai 2021 20:48
openbsd2 2 Thứ ba, 08 Tháng M. hai 2020 01:55
os22 2 Thứ ba, 02 Tháng Sáu 2015 23:11