Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 830981 Thứ ba, 22 Tháng Sáu 2021 02:27
linux3 286659 Thứ ba, 22 Tháng Sáu 2021 02:26
windows7 248151 Thứ ba, 22 Tháng Sáu 2021 02:26
windowsnt 115994 Thứ ba, 22 Tháng Sáu 2021 02:25
macosx 57599 Thứ hai, 21 Tháng Sáu 2021 19:25
windowsxp2 52545 Thứ ba, 22 Tháng Sáu 2021 00:30
windowsnt2 38800 Thứ ba, 22 Tháng Sáu 2021 02:17
linux2 38115 Thứ ba, 22 Tháng Sáu 2021 00:59
windowsvista 7846 Chủ nhật, 20 Tháng Sáu 2021 21:01
windows2003 3014 Chủ nhật, 30 Tháng Năm 2021 09:28
windows2k 1568 Thứ tư, 14 Tháng Tư 2021 15:24
windows 1087 Chủ nhật, 20 Tháng Sáu 2021 08:26
windows95 358 Thứ hai, 22 Tháng Hai 2021 07:51
windowsxp 285 Thứ ba, 02 Tháng Hai 2021 21:31
windows98 124 Thứ sáu, 09 Tháng Tư 2021 16:47
windowsme 94 Thứ bảy, 13 Tháng Hai 2021 19:48
mac 87 Thứ năm, 02 Tháng M. một 2017 02:46
windowsce 44 Thứ tư, 08 Tháng Một 2020 02:58
openbsd 37 Chủ nhật, 20 Tháng Sáu 2021 16:10
freebsd 23 Thứ bảy, 27 Tháng Hai 2021 11:02
windowsme2 19 Thứ tư, 07 Tháng Mười 2020 18:01
netbsd2 8 Chủ nhật, 21 Tháng Hai 2021 20:48
netbsd 3 Chủ nhật, 14 Tháng Hai 2021 07:15
openbsd2 3 Thứ sáu, 30 Tháng Tư 2021 19:06
macppc 2 Chủ nhật, 22 Tháng Bảy 2018 20:08
freebsd2 2 Chủ nhật, 21 Tháng Hai 2021 20:48
os22 2 Thứ ba, 02 Tháng Sáu 2015 23:11